1621 - 1674  Hans Christian

 

Jørgens aner

 

Min interesse for slægten og mine aner blev vakt af en bog som jeg fik af en dame i min mors familie, Bente Koch, som var halvsøster til min mormor, Julie Magrethe Koch. Bogen er skrevet af J Vahl som bestillingsarbejde af bl.a min oldefar, Peter Didrik Koch. Bogen er en "Slægtebog over afkommet efter Anders Sørensen Vedel".

Med det enorme materiale denne bog indeholder var jeg allerede godt stillet. Min oldefar P.D.Koch havde selv gjort nogle optegnelser over sine aner. Jeg satte mig for at kortlægge så mange af mine aner som muligt. Dette skulle påbegyndes når jeg nåede mit otium. Jeg meldte mig til et kursus i læsning af gotisk håndskrift. Her mødte jeg
en meget engageret lærer: Henning Jensen. Med ham som vejleder besøgte jeg (og andre) Rigsarkivet i København den følgende vinter.

For mig blev det begyndelsen på en meget spændende hobby, og jeg har været utrolig heldig i min søgning. På Rigsarkivet har jeg fundet navne og  optegnelser i bl.a "Nygårds sedler". I tillæg har studier af kirkebøger og folketællinger været en uvurderlig kilde i min forskning og bidraget til mange resultater.

Jeg har koncentreret mig om at finde aner. Så mange som muligt. Og for hver af mine aner har jeg medtaget disses nærmeste familiære relationer, i den udstrækning jeg har kunnet afdække dem.
I dag anvender jeg Internettet i stor udstrækning. Men også Landsarkivet i Odense er blevet et af mine foretrukne søgesteder. Endnu har jeg til gode at studere skifteretsprotokoller og et antal lokalhistoriske arkiver rundt omkring i landet.

Jeg er nu nået så langt i min forskning at jeg har lyst til at dele den med andre, som måtte have samme aner som mig. Da der iblandt mine aner er familier med rigtig mange børn er der en stor efterslægt.
Og måske er der blandt disse nogle, som leder efter de samme aner som jeg har gjort.
Når jeg finder nyt vil jeg opdatere de nødvendige steder, og samtidig vil jeg føre en
slags log over rettelser og tilføjelser efterhånden som disse kommer til.

Jørgen Gudmand Larsen

 

Mine aner er:
- Præsteslægten Koch fra Falster
- Orgelbygger- og degneslægten Worm fra Nørrejylland
- Håndværkere og bønder fra Vestsjælland

...... samt mange, mange andrets 2006

Marts 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

         Følg med til min slægt på: www.gudmand.se