Et fotografi

Projekter

 

Vores interesser spreder bredt:

 

Slægtsforskning

Jørgen er slægtsforsker,

og vil du følge hans forskning skal du finde ham her >>

 

Fotografering

Jørgen er en dygtig og meget ivrig fotograf. Hans sidste erhvervelse: et NICON D90 kamera er hans faste følgesvend i marken. Sammen laver vi fotosafari, hvor vi dyster mod hinanden for at finde den bedste fotografiske tolkninger på et eller flere abstrakte begreber. Vi er endnu ikke modne til at lægge vores billeder på nettet, men det kommer måske en dag.

 

Projekt "Liv i Langeland" 

Siden foråret 2008 har vi begge været meget engageret i udbredelse af Hjertestartere på Langeland. Vi har organiseret indsamling af penge til indkøb af 7 hjertestartere i vores lokalområde, og Susanne var formand for Snøde Hjertestarter Forening de første 2 år fra 2008 til 2010.

                                  (Indtil der gik Ø-kuller i det)

Jørgen har siden 2009 været næstformand i paraplyorganisationen Langelands Hjertestarter Forening LHF. Susanne har fungeret som webmaster for LHF siden sommeren 2010. Se med på  www.lhf-hjerte.dk

 

BRF Piren i Malmö

I foråret 2010 blev Susanne valgt ind i ejerforeningens bestyrelse - hvor vi bor i Malmø. Tiden har budt på forskellige roller som Webmaster, Næstformand og Kasserer, indtil april 2014, hvor hun trådte til side for at ta’ bolden op i foreningens ”Valberedning”. Et svensk fænomen, som burde være meget mere udbredt, også i Danmark. Valberedningen er en særlig udset arbejdsgruppe, som skal foreslå kandidater til den kommende bestyrelse. Gruppen består typisk af 3-4 personer (Ofte tidligere bestyrelsesmedlemmer), som en gang om året – i god tid inden generalforsamlingen – holder møde med den siddende bestyrelse, og finder ud af hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal erstattes i det nye forenings-år. Der snakkes om hvilke kompetencer og profiler der er behov for at rekruttere, og så starter Valgberedningen en aktiv søgeproces, hvor mulige kandidater opsøges og motiveres til at tage del i foreningsarbejdet. Kandidater der stiller sig positiv til et muligt valg, interviewes og valgberedningen indstiller derefter det nødvendige antal kandidater til valget på generalforsamlingen.

 Se med på www.brfpiren.se

 

Hesselbjerg Musikfestival

Siden 2011 har vi haft en lille andel i en klassisk musikfestival som hver sommer holdes i vores lokalområde på Langeland. Både vi selv og vores sommergæster har glæde af de mange kirkekoncerter og mere private eftermiddag- og aftenkoncerter som holdes i det fri. Selv lægger vi hvert år hus til B&B for 6-8 unge musikere og sangere som en del-kompensation for deres Gratis optræden for os alle.  

Læs & se billeder fra Hesselbjerg Musikfestival under fanen af samme navn

 

Seniorforening - SDSK

Siden 2012 har Jørgen fungeret som formand for denne nostalgiske forening af tidligere SAS Data ansatte. Jørgen er den 4. formand i rækken. Foreningen tæller 145 medlemmer (primo 2015). www.sdsk.dk

 

Bo-Fællesskabet KS-Maxime III                              Siden 2013 har vi været medejere af en lejlighed i Sainte Maxime ved Middelhavet i Frankrig, hvor vi sammen med 8 andre danske familier deler en lejlighed tæt ved havet. Som den eneste fransktalende i ejerkredsen, blev Susanne inden Generalforsamlingen i år (2015) opfordret til stille op som suppleant til bestyrelsen, da der blev en vakance. Så fra i år bliver en af opgaverne at lægge arm med de fransk-kundskaber som efter mange år er blevet lidt støvet, men som har vist sig at kunne støves af, til stor glæde for både franske håndværkere (som kun sjældent taler andet end fransk) og mig selv!  Under fanen "Der hvor vi bor" kan du finde billeder og andet fra vores Franske omgivelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 16.marts 2015

 

 

Blandede fotografer !